Esborrar la memòria de les nostres llibertats

Ahir vaig ser afortunat de tenir entre les mans un document emotiu. Es tracta del rebut, signat en data 7 d'abril de 1716 per Salvador de Prats i Mates (secretari de la Junta de Justícia i Govern implantada pels borbònics en ocupar Barcelona), del lliurament per part del doctor Rafael Casanova i Comes, conseller en cap de la capital catalana el 1714, del títol de ciutadà honrat de Barcelona que aquell havia rebut de mans de l'arxiduc Carles. Casanova lliurà també, segons acredita el document, un exemplar de les Constitucions de Catalunya i un altre dels Capítols del Redreç, és a dir, la legislació específica que regia el funcionament de l'antiga Diputació del General o Generalitat, dissolta pels ocupants.

En efecte, gairebé un any abans, el 15 de maig de 1715, les autoritats borbòniques havien ordenat la confiscació de tots els títols nobiliaris atorgats per l'arxiduc, ordre executiva que refermaren el març de l'any següent. Tots els documents aplegats foren cremats a la Sala de l'Audiència reial, probablement quatre dies més tard del lliurament del títol de Casanova, l'11 d'abril de 1716. Encara que, si hem de creure Rafael Bruguera, el privilegi de l'antic conseller en cap escapà a la foguera i encara es conservava a l'Arxiu de la Corona d'Aragó a mitjans del segle XIX. Tal i com exposaria un dels membres del Consell de Castella en debatre la conveniència o no de mantenir el nom d'Audiència per al màxim tribunal reial a Catalunya, calia actuar "borrándoles de la memoria a los catalanes todo aquello que pueda conformarse con sus antiguas abolidas Constituciones, ussáticos, fueros y costumbres [...], porque de otra forma se seguirá que les irrite el ánimo siempre que les acuerden el nombre [de] sus primitivas libertades [...], por lo cual aún parece conveniente, que ni el nombre se conserve".

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Perplex davant un immens i letal error (#2016nideconya)

Últimes notícies! Es descobreix la sopa d'all! (#PGE2014)

Bestiari del procés: A. López-Fonta, A. Oliveres i J. Planas