Fragments escollits (XX). "Perquè conste a l'Europa tota" (#tenimpressa)

Crida a la Junta de Braços de 1713"Per totes estes raons sobredites, só de vot que des de luego s’empunyen les armes, s’alcen banderes, s’allisten soldats, no perdent-se un mínim moment. Valguen-se, des de luego, los excel·lentíssims fidelíssims Braços Generals, de l’autoritat que l’omnipotent Déu, just i misericordiós, ha deposat en sa mà. Manen, des de luego, fer públics manifestos perquè conste a l’Europa tota, de nostra justícia la posteritat de nostre obrar. Quede desenganyada la vana presumpció dels ministres de Madrid que, abusant de les regles de la humanitat i justícia, volen castigar per delicte a sa imaginada fantasia, lo afecte que judican tenim en nostres cors a la sacra, catòlica i real persona del rei nostre senyor constant que, per los actes públics, no els assisteix més raó que un suposat pretext. Proven nostre valor i experimenten no ha decaigut lo coratge ni l’honor de la nació catalana, i si sa injusta invídia, per càstig de Déu nos supera, ajudat de la força francesa, acabarà nostra llibertat i privilegis 190 i més anys después que acabà la de Castella, ab lo honor d’immortal memória, sacrificant nostres vides, ja que en estos gloriosos blasons, nostres antics feren renéixer en nostra Pàtria la gòtica llibertat. Acabarà ab igual distinció d’etern renom o perseverarà, com esperem, molts sigles perque se manifeste lo que en si té reservat l’alta Providència (com en altre vot per una sàvia eloqüència s’ha dit) per pasmo dels que se’ns oposen, manifestació de sa misericòrdia i exaltació de son santíssim nom."

Font: Darreres paraules del discurs de Manuel de Ferrer i Sitges davant la Junta de Braços de Catalunya (6 de juliol de 1713).

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Perplex davant un immens i letal error (#2016nideconya)

Últimes notícies! Es descobreix la sopa d'all! (#PGE2014)

Col·locats els regiments cal identificar la cinquena columna (#prouespoli)