Junta de Braços, 7 de juliol de 1713 (#memòriahistòrica)

Concert per la Llibertat


Avui fa just tres-cents anys. Pressa la decisió de resistència, el matí de fa tres segles el consistori o govern de la Diputació del General, renuent encara a publicar-ne la crida arreu del país, va requerir a través del seu síndic els tres Braços perquè dispossessin amb urgència totes les mesures necessàries per evitar que "que las fronteras serian invadidas", que les places principals no fossin ocupades per l'enemic i que s'evités la desviació dels recursos obtinguts de les confiscacions als partidaris del Borbó, així com el pas d'armes i cavalls a l'enemic. Tal i com havia fet els dies anteriors, el Braç Eclesiàstic es negà a prendre resolució en matèria militar i demanà formalment que no se'l tornés a requerir en sentit semblant més endavant. El Braç Militar va acordar paral·lelament que, a través d'una carta circular urgent a totes les poblacions del país, s'ordenés impedir el lliurament de bagatges als borbònics, encarregant-ne el seguiment al consistori de la Generalitat.

Els nobles i cavallers van proposar, a més, que els presidents dels tres Braços es reunissin d'immediat amb el govern de la Diputació del General per acordar tots junts les mesures pràctiques necessàries per a la defensa. A la tarda, els diputats i oïdors, a la vista de les resolucions dels Braços del dia anterior, "ab que se inclinen a pèndrer-se les armes en deffensa de las libertats, constitucions, capítols y actes de cort, privilegis, gràcias, usos, costums, prerrogativas y demés drets de la pàtria", proposaren enviar immediatament una ambaixada al comte de Stahremberg, encara representant imperial, per comunicar-li la decisió de resistència a ultrança. Els consistorials, que havien avisat els estaments que la caixa de la institució es trobava completament buida, convocaren també una junta de teòlegs (clergat regular i secular, amb un representant de la Companyia de Jesús) que es comprometé solemnement a estudiar, no pas els "punts polítichs y militars (los quals són estranys de sa professió)", sinó "aserca la justícia o injustícia de la guerra" i la possibilitat que els eclesiàstics podien o no participar en el Govern de la Generalitat una vegada declarada la resistència.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Perplex davant un immens i letal error (#2016nideconya)

Últimes notícies! Es descobreix la sopa d'all! (#PGE2014)

Col·locats els regiments cal identificar la cinquena columna (#prouespoli)