#NovaPlanta300 “Ha de haver en Cataluña corregidor” (falten 10 dies)

Com els regnes, conquerits abans, de València i d’Aragó, Catalunya fou també organitzada en corregiments. Es prengué com a base les antigues vegueries, les estructures del govern reial al territori pròpies dels temps dels Àustria, però limitant-ne considerablement el nombre en una mena de readaptació funcional, atès que el manteniment del seu personal polític havia de córrer exclusivament a càrrec dels béns propis i comunals dels ajuntaments afectats, entenent com a tals els pobles de directa jurisdicció reial (els de senyor, continuaven al marge), els senyorius confiscats als rebels i els de jurisdicció mixta, a prorrata del nombre de veïns. Fou la divisió territorial vigent fins a la introducció de les províncies més d’un segle més tard, el 1833, de les quals encara no hem aconseguit desempallegar-nos.

***

31. Ha de haver en Cataluña corregidor en las ciudades y villas siguientes:

32. Barcelona, con el distrito de su veguerío, desde Mongat hasta Castel de Fels, y los lugares desde Lobregat hasta Martorel; su corregidor en Barcelona con dos tenientes letrados.

33. Mataró, que cogerá del veguerío de Barcelona, desde Montgat hasta que encuentre el veguerío de Girona y el sotsveguerío del Vallés; su corregidor en Mataró con un teniente letrado, y otro teniente en Granollers, cabeza del Vallés.

34. Girona su veguerío, con el Sotsveguerío de Besalú; su corregidor en Girona con un teniente, y otro que resida en Besalú o Figueras.

35. Los vegueríos de Vique y de Campredon otro corregimiento; su corregidor en Vique con un teniente, y otro que resida en Olot o Campredón.

36. El veguerío de Puigcerdá, con el sotsveguerío de Ribas, otro corregimiento; su corregidor residente en Puigcerdá, Pallás y Conca de Tremp; es un sotsveguerío dependiente de Lérida, pero la distancia, quebrado y montuoso del terreno pide que de este sotsveguerío se forme un corregimiento, residiendo su corregidor en Talarn.

37. Los vegueríos de Lérida, Balaguer y Tárraga, un corregimiento con tres tenientes, uno que con el corregidor resida en Lérida, otro en Balaguer y otro en Tárraga.

38. Tortosa, Castellanía de Amposta y Ribera de Ebro, otro corregimiento; su corregidor y un alcalde mayor en Tortosa.

39. El veguerío de Tarragona y el de Montblanch, un corregimiento con dos Tenientes; el uno, con el corregidor de Tarragona y el otro en Montblanch.

40. Villafranca con su veguerío nombrado del Panadés y sotsveguerío de Igualada, un corregimiento; su corregidor y un teniente en Villafranca, y otro teniente en Igualada.

41. Cervera con su veguerío, y el de Agramunt y sotsveguerío de Prats de Rey, otro corregimiento; su corregidor con un teniente en Cervera y otro en Agramunt.

42. Veguerío de Manresa y los sotsvegueríos de Berga, Lussanés y Moyá, un corregimiento; su corregidor con un teniente en Manresa y otro teniente en Berga.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Glossari polític: llirisme (#glossari)

Perplex davant un immens i letal error (#2016nideconya)

Últimes notícies! Es descobreix la sopa d'all! (#PGE2014)