#NovaPlanta300 “Los regidores no podrán juntarse sin assistencia del corregidor o bayle” (falten 13 dies)

Si bé els Àustries havien introduït mecanismes d’un cert control polític (com ara la insaculació o extracció a sorts dels governs municipals), els municipis o universitats gaudien d’un poder notable en l’ordenació de la vida social, que anava, en els casos més desenvolupats, de l’exercici d’una justícia pròpia a l’organització de la defensa militar, passant per la seva primera obligació: l’assegurament del proveïment i la subsistència de tots els habitants. El Decret de Nova Planta introdueix una malfiança radical envers els poders locals i faculta els òrgans de govern del rei al Principat per fiscalitzar-los. En l’extrem, obliga totes les corporacions locals a reunir-se en presència d’un representant del rei: el batlle tradicional es consolida com un agent de control del comú, fins i tot, per al cas dels gremis o altres corporacions professionals.

***

47. Los corregidores en los lugares de su distrito y los bayles en los de su jurisdicción, teniendo noticia de que algunos regidores han faltado a su obligación en el oficio, harán sumaria secreta y, sin passar a prisión ni embargo, lo reimitirán al fiscal civil, a cuya instancia u de la parte interesada se podrá proceder contra los regidores en lo que huvieren faltado a sus oficios, y los juezes serán los ministros de la Audiencia civil, los quales podrán también proceder sobre esto de oficio. 

48. Los regidores no podrán juntarse sin assistencia del corregidor o bayle, y los gremios de artesanos o mercaderes y qualesquiera otros deverán para juntarse avisar al corregidor o bayle para que assista o embíe ministro suyo a la junta, a fin que se eviten discensiones y todo se trate con la quietud que es justo.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Glossari polític: llirisme (#glossari)

Perplex davant un immens i letal error (#2016nideconya)

Últimes notícies! Es descobreix la sopa d'all! (#PGE2014)